०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका

१. राजमा एकात्मिक व्यवस्थापन – डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड

२. कडधान्य पोषण वृद्धी: बाजरीचे पोषण आहारातील महत्त्व – प्रा. रुपेश सैंदाणे आणि प्रा. विजय नाकाडे

३. ज्वारी वरील प्रमुख रोग व नियंत्रण – मोनिका बर्गे आणि डॉ. प्रतापसिंह चव्हाण

४. रब्बी हंगामातील कोरडवाहू पिकांचे उत्पादन तंत्रज्ञान – डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड

५. भेंडी वरील प्रमुख रोग – मोनिका बर्गे आणि डॉ. प्रतापसिंह चव्हाण

६. मत्स्यपालनात जीआयएसचे महत्त्व – रिंकेश वंजारी आणि आशिष उरकुडे

७. बांबूपासून पौष्टिक प्रक्रियायुक्त पदार्थ – सचिन ढगे आणि डॉ. अनिल गवळी

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.