०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. कृषी पदवीधरांनो, कृषी उद्योजक व्हा… – डॉ. अनिल आडे
२. कपाशी फरदड टाळा गुलाबी बोंडअळीवर नियंत्रण मिळवा – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. नरेशकुमार जायेवर आणि डॉ. हनुमान गरुड
३. एकात्मिक कीड व्यवस्थापनासाठी फायदेशीर बहुगुणी कडूनिंब – कु. श्रद्धा दहिवलकर आणि कु. शिल्पा राठोड
४. बळीराजाने किटकनाशके वापरताना घ्यावयाची काळजी – डॉ. अनिल आडे
५. बळीराजाने खते व किटकनाशके खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी – डॉ. अनिल आडे
६. गहू पिकावरील रोग व किडींची ओळख आणि नियंत्रण – डॉ. सुधीर नवाथे, डॉ. विजेंद्र बाविस्कर आणि डॉ. यशवंतकुमार के. जे.
७. भाजीपाला पिकांचे वर्गीकरण – श्री. विशाल यादव, डॉ. सुरेश जगदाळे आणि डॉ. प्रणाली ठाकरे
८. भाजीपाला पिकांच्या फळधारणेतील समस्या आणि उपाययोजना – श्री. विशाल यादव, डॉ. सुरेश जगदाळे आणि डॉ. प्रणाली ठाकरे
९. अतुलनीय भारताचा अनमोल खजिना : भौगोलिक मानांकन – शरद जाधव
१०. आरोग्यदायी मशरूम – कु. शिल्पा राठोड आणि कु. श्रद्धा दहिवलकर
११. बहुगुणी पिंपळी – कु. शिल्पा राठोड आणि कु. श्रद्धा दहिवलकर
१२. मत्स्यखाद्य व्यवस्थापन (भाग २) – श्री. शुभम कोमरेवार
१३. अन्न उत्पादनातील दर्जा नियंत्रण कायदे व मानके – डॉ. अश्विनी मुखेकर
१४. दुधामधील घटकांचे आहाराविषयक महत्त्व – डॉ. अश्विनी मुखेकर
१५. कृषी क्षेत्रामध्ये सामाजिक माध्यमांचा वापर ठरतोय महत्त्वपूर्ण – डॉ. अश्विनी मुखेकर आणि प्रा. अभिजीत पवार
१६. कचरा व्यवस्थापन आणि त्याचा शेतीमध्ये पुनर्वापर – संतोष काळे आणि डॉ. गणेश साकोरे

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.