०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. स्टायलो व अंजन या गवताची वनशेतीमध्ये आंतरपिक म्हणून लागवड करा – प्रा. के. एल. जगताप आणि डॉ. अजय किनखेडकर
२. शेळीपालनाची पंचसूत्री – प्रा. के. एल. जगताप, डॉ. तुकेश सुरपाम आणि डॉ. अजय किनखेडकर
३. कृषि पर्यटन : एक उत्तम शेतीपूरक व्यवसाय – डॉ. नेहा काळे, सविता ढोके आणि डॉ. अतुल मुरारी
४. भारतीय शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी भविष्यकालीन धोरण – प्रा. श्वेता मयेकर, प्रा. मनिषा अपराज आणि कु. विश्रांती गवळी
५. हवामान अंदाज व शेती व्यवस्थापनात मेघदूत अॅप एक वरदान – पल्लवी चिंचवडे आणि डॉ. प्रल्हाद जायभाये
६. शास्त्रोक्त पद्धतीने करा तुर लागवड – सागर पाटील, हर्षवर्धन मारकड आणि पूजा मुळे
७. खरीप पिकातील रोग नियंत्रणासाठी बीजप्रक्रिया – सागर पाटील आणि हर्षवर्धन मारकड
८. सुधारित पद्धतीने कापूस लागवड तंत्रज्ञान – डॉ. राजेंद्र वाघ, डॉ. दत्तात्रय पाचरणे, डॉ. नंदकुमार भुते आणि डॉ. अनंत इंगळे
९. बियाण्याची उगवण क्षमता तपासा आणि शास्त्रीय पद्धतीनेच करा बीजप्रक्रिया – डॉ. जगदीश वाडकर, इंजी. राहुल चव्हाण आणि डॉ. चंद्रकांत जायभाये
१०. कांदा साठवण करताना घ्यावयाची काळजी – डॉ. संदीप मोरे, डॉ. वाळुंजकर बी. सी. आणि लिपने आर. आर.
११. आगामी खरीप हंगामात बीजप्रक्रिया करूनच करा पेरणी – डॉ. एस. एस. विटनोर, प्रा. व्ही. एम. भराडे आणि डॉ. डी. जी. इंगोले
१२. बियाणे परीक्षण व खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी – श्री. तांबे जी. आर. आणि डॉ. विटनोर एस. एस.
१३. हळद लागवड तंत्रज्ञान – निलीमा दरेकर, सुमेध हिवाळे, अनुराधा वाटाणे आणि सतीश डांगोरे
१४. पंतप्रधान स्वानिधी लोन योजना – एखंडे योगेश सुदाम आणि रायकर शशांक सुरेश
१५. चार टक्क्याच कर्ज – श्री. गणेश पंडित

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.