०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. रासायनिक किडनाशके खरेदी, वाहतूक व वापराबद्दल घ्यावयाची काळजी – एस. ए. गायकवाड, डॉ. एन. के. भुते आणि जे. डी. शेख
२. सोयाबीनच्या शाश्वत वाणांची निवड – अंगद देवकर
३. खरीप हंगामातील पिकांसाठी बीजप्रक्रिया – प्रा. आशिष सहाणे
४. सोयाबीन लागवड व तण व्यवस्थापन – एस. ए. जायभाय, बी. डी. इधोळ, बी. एन. वाघमारे आणि डि. एच. साळुंखे
५. ड्रोनचे प्रकार आणि पीक शेतीमध्ये ड्रोन वापरण्याचे फायदे – अमोल घाडगे, प्रशांत शहारे, शरद पटेल आणि जतीन पटेल
६. दशपर्णी अर्क तयार करण्याची पद्धत – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. दिप्ती पाटगावकर आणि डॉ. हनुमान गरुड
७. निंबोळीपासून ५ % अर्क तयार करण्याची पद्धत आणि फायदे – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. दिप्ती पाटगावकर आणि डॉ. हनुमान गरुड
८. वनशेती : शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत – शरद जाधव
९. शेळ्यांची उन्हाळ्यात घ्यावयाची काळजी – प्रा. के. एल. जगताप, डॉ. तुकेश सुरपाम आणि डॉ. दिप्ती पाटगावकर

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.