०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. सुधारित तंत्राने करा वांगी लागवड – श्री. सागर छगन पाटील, प्रा. शरद केशव आटोळे आणि कु. पूजा अनिल मुळे
२. उन्हाळी काकडी लागवड आणि पिक व्यवस्थापन – डॉ. नेहा काळे, डॉ. अतुल मुराई आणि प्रा. विद्या पवार
३. संत सावता माळी रयत बाजार – धनश्री निगडे
४. असे करा वांगी पिक संरक्षण – प्रा. वैभव गिरी आणि प्रा. तुषार जगताप
५. भाजीपाला पिकांमध्ये आच्छादनाचा वापर – शेख शाहरूख अमीर आणि पाटील प्रितम प्रकाश
६. शेती पुरक व्यवसाय : मधमाशी पालन – प्रा. वैभव गिरी, प्रा. तुषार जगताप आणि प्रा. संजय बडे
७. कृषी विस्तार : जोखीम व्यवस्थापनाचे एक साधन – एखंडे योगेश सुदाम आणि रायकर शशांक सुरेश
८. कॅरांबोला – एक दुर्लक्षित फळ व त्याचे महत्त्व – प्रा. जे. बी. शेख, प्रा. एस. एस. पांडे आणि प्रा. एस. आर. आचार्य
९. यावर्षी मृदा सौरकरण महत्त्वाचे का ? – प्रा. मारोती जाधव आणि प्रा. विनोद पवार
१०. म्हशींचे उन्हाळ्यात करावयाचे व्यवस्थापन – प्रा. निखिल सोनोने, प्रा. श्वेता धांडे आणि प्रा. वर्षा भोपळे

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.