०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे मुद्दे – डॉ. अनिल दुरगुडे आणि डॉ. गणेश साकोरे
२. पेरूवरील फळमाशीचा जीवनक्रम, प्रादुर्भाव आणि नियंत्रण – प्रा. गजानन वाहेकर, प्रा. गजानन साबळे आणि डॉ. सागर जाधव
३. करा नियंत्रण तुरीवरील शेंग पोखरणाऱ्या अळीचे – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
४. ठिबक सिंचन उभारणी, फायदे आणि निगा – डॉ. तुकेश सुरपाम आणि प्रा. किशोर जगताप
५. मिरचीवरील किड व रोग नियंत्रण – प्रा. वैभव गिरी
६. भातावरील करपा रोगांचे एकात्मिक व्यवस्थापन – प्रा. एस. आर. परदेशी आणि डॉ. एच. एम. पाटील
७. चुनखडीयुक्त जमिनीमध्ये मुख्य अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन – प्रा. अजय डी. शेळके, प्रा. अजय एस. सोळंकी आणि ओमकार के. उरसाल
८. कचरा विघटक द्रावण सेंद्रिय शेतीसाठी वरदान – कु. आदित्य आंधळे आणि कु. आशिष बालगुडे
९. हरभरा पिकाची सुधारित लागवड – डॉ. जगदीश आर. वाडकर, प्रा. प्रवीण पी. देशपांडे आणि डॉ. एन. एस. देशमुख
१०. ट्रायकोडर्मा : रोगनियंत्रक बुरशीनाशक – डॉ. जगदीश आर. वाडकर, प्रा. प्रवीण पी. देशपांडे आणि डॉ. एन. एस. देशमुख
११. कांदा बिजोत्पादन तंत्रज्ञान – प्रा. संदीप मच्छिंद्र पठारे, प्रा. गणेश भास्कर लबडे आणि प्रा. सुदाम नामदेव वर्पे
१२. ई-पीक पाहणी – प्रा. श्वेता मयेकर
१३. चुनखडीयुक्त जमिनीचे गुणधर्म आणि व्यवस्थापन – डॉ. मनीषा अपराज, डॉ. अमृता जंगले आणि प्रा. श्वेता मयेकर

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.