०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. “थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर” एक अभिनव मोहिम – डॉ. प्रशांत राऊत
२. सोयाबीन वरील चक्री भुंग्याची ओळख आणि व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरूड आणि डॉ. अजय किनखेडकर
३. वाळवंटी टोळ उपद्रव व त्याचे व्यवस्थापन – डॉ. आर. डी. चव्हाण, डॉ. एन. एस. देशमुख, श्री. एम. व्ही. भोमटे आणि डॉ. एस. जि. पवार
४. शेतीकरीता जैविक बुरशीनाशक “ट्रायकोडर्मा” एक वरदान – डॉ. आर. डी. चव्हाण, डॉ. एन. एस. देशमुख आणि श्री. एम. व्ही. भोमटे
५. हिरवळीची खते – किरण किशोर ठाकरे, अरविंद दगंबरराव देशमाने आणि विलास तुकाराम चव्हाण
६. शेतीसाठी संजीवनी देणारे अमृत – जीवामृत – शितल लोंढे
७. गांडूळखत शेतीस वरदान – शेख शाहरूख अमीर
८. सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणिकरण – श्री. सागर छगन पाटील, श्री. शरद केशव आटोळे आणि कु. पूजा अनिल मुळे
९. सघन पद्धतीने करा पेरूची लागवड – प्रा. प्रविण बा. मांजरे आणि प्रा. बी. बी. तांबोळकर
१०. कोव्हीड १९ चा प्रभाव आणि दुभत्या जनावरांची काळजी – डॉ. सुनील अडांगळे आणि डॉ. तानाजी वळकुंडे
११. “मागेल त्याला शेततळे” योजना – धनश्री निगडे
१२. फळपिक लागवड व हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना – डॉ. हर्षा हेमंत कौसडीकर
१३. अॅस्कॅड योजना – एखंडे योगेश सुदाम, रायकर शशांक सुरेश आणि होळकर स्वप्निल चंद्रकांत
१४. बायोगॅसचे फायदे – इंजी. माधुरी मोरे आणि डॉ. दीपक शर्मा
१५. टोमॅटोची प्रक्रियायुक्त उत्पादने – शैलेंद्र दिलीपकुमार कटके

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.