०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. आडसाली ऊसासाठी एकात्मिक खत व्यवस्थापन – प्रा. आशिष सहाणे आणि प्रा. प्रणिता सहाणे
२. खरीप पिकांची आंतरमशागत – डॉ. आदिनाथ ताकटे आणि डॉ. अनिल राजगुरू
३. शेवगा लागवडीचे आधुनिक तंत्रज्ञान – प्रा. दत्तात्रय राऊत, प्रा. संदेश घोरपडे आणि प्रा. महेश चव्हाण
४. माती : आरोग्यदायक अन्ननिर्मितीचा पाया – प्रा. महेश चव्हाण, प्रा. दत्तात्रय राऊत आणि प्रा. संदेश घोरपडे
५. शंखी गोगलगाय – एक हानिकारक मृदकाय प्राणी – डॉ. एन. ई. जायेवार, डॉ. बी. बी. गायकवाड आणि डॉ. एस. डी. बंटेवाड
६. शेततळे आधुनिक शेतीची एक गरज – डॉ. अनिता चोरे
७. खरीप हंगामात चारा पिकांची लागवड करा व सुजाण पशुपालक बना – कु. मधु तेलगोटे
८. सोयाबीन लागवड: पेरणी आणि लागवड पद्धत – डॉ. अमोल विरकर
९. ट्रायकोडर्मा शेतीसाठी रामबान उपाय – डॉ. अमोल विरकर
१०. कपाशी पिकावरील रोग व्यवस्थापन – प्रा. सचिन गोटे, कु. शितल पुडके आणि प्रा. रुपाली देशमुख
११. टोमॅटो पिकावरील विविध रोगांचे एकात्मिक व्यवस्थापन – शुभम देशमुख आणि प्रा. सचिन गोटे
१२. तूर पिकावरील रोगांचे व्यवस्थापन – शुभम देशमुख आणि प्रा. सचिन गोटे
१३. शेळ्यांमधील आंत्रविषार – प्रा. के. एल. जगताप, डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड आणि प्रा. दिप्ती पाटगावकर
१४. गांडूळ खत आणि जमिनीचे आरोग्य – प्रा. तेजश्री शिरोळकर, प्रा. अजय सोळंकी आणि प्रा. अजय शेळके
१५. सोयाबीनमधील तण व्यवस्थापन – घृष्णेश्वर गारकर आणि अंगद देवकर
१६. सोयाबीन पिकावरील किड व्यवस्थापन – अंगद देवकर

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.