०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. शेडनेट मधील भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान – डॉ. कादरी आय. ए., डॉ. गोंदाने एस. पी. आणि प्रा. राठोड आर. आर.
२. आधुनिक पद्धतीने ढोबळी मिरची लागवड – प्रा. घोरपडे संदेश भाऊसाहेब आणि प्रा. पारसे रामचंद्र निवृत्ती
३. एरंडी पिक : खर्च कमी, उत्पादन जास्त – अपराज एम. व्ही., जाधव आर. आर., जंगले ए. एस. आणि गवळी एन. के.
४. ओट चारा पिकाचे लागवड तंत्रज्ञान – डॉ. अनिता चौरे, नीलिमा दरेकर, सुमेध हिवाळे आणि संगीता सावधकर
५. बीट लागवड तंत्रज्ञान – श्री. सागर छगन पाटील, कु. पूजा अनिल मुळे आणि प्रा. शरद केशव आटोळे
६. असे करा गव्हावरील किडींचे व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. संजुला भावर
७. मक्यावरील प्रमुख किडी व त्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन – आकांक्षा हूमने, प्रतिक रामटेके, श्रुतिका भोयर आणि प्रमोद वाणी
८. करडईवरील माव्याची ओळख आणि एकात्मिक व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. संजुला भावर
९. हरभरा पिकावरील रोगाचे एकात्मिक व्यवस्थापन – गोपाल केवटे आणि श्रुतिका भोयर
१०. रब्बी पिकातील तण व्यवस्थापन – संग्रामसिंग पी. बैनाडे आणि नेहा पी. नवनागे
११. जैविक किटकनाशके : एक वरदान – प्रा. नितीन गवळी, डॉ. संदेश पवार आणि ऐश्वर्या मोकल
१२. जिवाणू खते : फायदे आणि प्रकार – नेहा पी. नवनागे आणि संग्रामसिंग पी. बैनाडे
१३. कपाशी फरदड टाळा आणि गुलाबी बोंडअळीला आळा घाला – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. संजुला भावर
१४. वातावरण बदलाचा हरभरा व मोहरी पिकावर होणारा परिणाम – प्रा. धनाजी मोहन सावंत
१५. हवामान बदलाचा भाजीपाला व फळ पिकावर होणारा परिणाम – प्रा. धनाजी मोहन सावंत
१६. फर्टीगेशन : पिकाला खत देण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान – मयूर अडावदकर
१७. गांडूळ खत – धनश्री गवस, तेजस कणसे आणि श्रीराम गोडसे

१८. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना – प्रा. नितीन गवळी, प्रा. समिक्षा आचरेकर आणि प्रा. प्रियांका माळवदे
१९. अॅग्री क्लिनिक आणि अॅग्री बिझनेस सेंटर योजना – एखंडे योगेश सुदाम, होळकर स्वप्निल चंद्रकांत आणि रायकर शशांक सुरेश
२०. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना – श्रुतिका भोयर, आकांक्षा हूमने आणि प्रतिक रामटेके

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.