०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. सावधान, लंपी आजार परत येतो आहे… – प्रा. के. एल. जगताप, डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड आणि प्रा. दिप्ती पाटगावकर
२. रेशीम किटकावरील उझी माशीचे प्रभावी नियंत्रण – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि श्री. कुंडलीक सांगळे
३. बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी – कु. श्रद्धा दहिवलकर आणि कु. शिल्पा राठोड
४. किसान सारथी: स्थानिक गरजांनुसार भारतीय शेतीला समर्थन देणारा डिजिटल उपक्रम – डॉ. प्रणाली ठाकरे, डॉ. सुरेश जगदाळे आणि कु. श्रुती गायकवाड
५. खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्र – डॉ. विजेंद्र बाविस्कर, डॉ. यशवंतकुमार के. जे. आणि डॉ. सुधीर नवाथे
६. भाजीपाला बियाण्याची सुप्तावस्था व प्रकार – श्री. विशाल यादव, डॉ. सुरेश जगदाळे आणि श्री. रिषभ पाटील
७. हरभरा व गहू पिक संरक्षण – शरद जाधव
८. गिरीपुष्पाचा वापर करून मुरघास बनविण्याची पद्धत – फाल्गुनी खडसे आणि निलिमा दरेकर
९. प्रमुख फळझाडांच्या अभिवृद्धी पद्धती – श्री. विशाल यादव, डॉ. सुरेश जगदाळे आणि डॉ. प्रणाली ठाकरे
१०. मत्स्यखाद्य व्यवस्थापन – श्री. शुभम कोमरेवार
११. तंत्रज्ञान : एकात्मिक शेती पद्धतीचे – सौ. संस्कृती संग्राम पाटील
१२. बिजोत्पादन तंत्रज्ञान : एका दृष्टीक्षेपात – सौ. संस्कृती संग्राम पाटील

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.