०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. कांदा पिकाचे शास्त्रोक्त पध्दतीने बिजोत्पादन – प्रा. सुनील आडे, आणि डॉ. सागर जाधव
२. कपाशीवरील शेंदरी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाची कारणे आणि व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, प्रा. किशोर जगताप आणि डॉ. हनुमान गरुड
३. अंडी व्यवसाय एक सुवर्णसंधी – कु. हृषीकेश सं. संसारे, डॉ. नेहा दि. काळे आणि प्रा. टी. डी. साबळे
४. पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन व विकास – प्रा. अजय डी. शेळके, प्रा. अजय एस. सोळंकी आणि ओमकार के. उरसाल
५. फायद्याची शेती : वाटाणा शेती – प्रा. वैभव गिरी
६. गाजर लागवड तंत्रज्ञान – प्रा. वैभव गिरी
७. रब्बी हंगामातील मुख्य पिकांचे नियोजन – डॉ. शरद गडाख, डॉ. दत्तात्रय पाचारणे आणि प्रा. अन्सारखान व्ही. आत्तार
८. शेती विकासात कृषि सेवा केंद्राची भूमिका – प्रा. श्वेता मयेकर

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.