०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. जरबेरा फुलशेती उत्पादन तंत्रज्ञान – डॉ. नेहा काळे आणि डॉ. अतुल मुराई
२. तूर उत्पादन तंत्रज्ञान – प्रा. अजय शेळके, प्रा. अजय सोळंकी आणि प्रा. धनंजय शिरसाट
३. सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान – प्रा. संदीप पठारे, प्रा. सुदाम वर्पे आणि प्रा. गणेश लबडे
४. भुईमुग पिकामधील अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची लक्षणे व त्यावरील उपाय – प्रा. सागर जाधव आणि प्रा. बायजा चादर
५. सोयाबीनवरील किडी आणि त्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन – प्रा. वैभव गिरी
६. शंखी गोगलगायीची ओळख आणि व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड आणि डॉ. हनुमान गरुड
७. कपाशीवरील तुडतुड्याची ओळख आणि व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
८. कापूस पिकावरील किडींचे करा वेळेनुसार व्यवस्थापन – प्रा. वैभव गिरी
९. मक्यावरील अमेरीकन लष्करी अळीचे करा आठवड्यानुसार व्यवस्थापन – प्रा. वैभव गिरी
१०. मिरचीवरील किडीचे व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
११. भेंडीवरील किडींची ओळख आणि एकात्मिक व्यवस्थापन – प्रा. वैभव गिरी
१२. कृषि विज्ञान केंद्राचे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व – डॉ. जगदीश वाडकर आणि सागर पाटील
१३. सौर कृषी वाहिनी योजना – योगेश एखंडे आणि शशांक रायकर
१४. कोंबड्यामधील ‘बर्ड फ्लू’ या विषाणूजन्य रोगाविषयी संभ्रम, काळजी आणि उपाययोजना – डॉ. धनंजय सातपुते आणि प्रा. चादर यू. ए.
१५. कोंबड्यामधील रोग व्यवस्थापन – प्रा. निखिल सोनोने आणि आनंद गुळचकर
१६. जनावरातील गर्भपात आणि जीवाणूजन्य रोग – डॉ. मुकुंद आमले, डॉ. रोशन मेहर आणि डॉ. सचिन कपने

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.