०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष – २०२३ – शरद जाधव
२. भौगोलिक परिस्थितीनुसार हरितगृह उभारणी – श्री. विशाल यादव, डॉ. प्रणाली ठाकरे आणि प्रा. योगेश सरगर
३. शास्त्रोक्त रोपवाटिकेमध्ये रसायने व संजीवकांचा वापर – श्री. विशाल यादव, डॉ. मयूर नवले आणि प्रा. योगेश सरगर
४. शेळीपालन एक उत्तम कृषी पूरक व्यवसाय – डॉ. अश्विनी मुखेकर
५. जनावरांमधील स्तनदाह लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंधक उपाय – डॉ. अश्विनी मुखेकर
६. एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाचे महत्त्व – डॉ. गणेश साकोरे, डॉ. संतोष काळे आणि डॉ. अनिल दुरगुडे
७. आंबा मोहोर संरक्षण – श्रीमती. आम्रपाली गुंजकर आणि श्री. सुमित सुर्यवंशी
८. कलिंगड लागवड – श्रीमती. आम्रपाली गुंजकर आणि श्री. सुमित सुर्यवंशी
९. कागदी लिंबू – डॉ. विष्णू जायभाय आणि डॉ. निकिता धाडगे
१०. दुभत्या जनावरांसाठी हायड्रोपोनिक्स चारा बनविण्याची पद्धत आणि फायदे – डॉ. विष्णू जायभाय आणि डॉ. निकिता धाडगे

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.