०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. उष्णतेचा दूग्ध उत्पादनावर होणारा परिणाम – प्रा. पुजा वळसे, वैभव सानप आणि गायत्री सरनाईक
२. रेशीम उद्योग: एक शेतीपूरक व्यवसाय – डिगांबर बोरकर, गणेश हरणे आणि वैभव सानप
३. ट्रायकोडर्मा: एक उत्तम जैव बुरशीनाशक – विठ्ठल बोडखे, वैभव सानप आणि प्रतिक उचित
४. हरितगृहामधील सिंचन व्यवस्थापन काळाची गरज – मनोज जाधव, वैभव सानप आणि निशांत सरनाईक
५. दुग्धजन्य प्राण्यांची अनुकूलता: एक पर्याय नाही गरज – इंजि. अंकिता पवार आणि डॉ. संदीप जैन
६. उत्तम शेळ्या व बोकडांची निवड – आबासाहेब पराडे, डॉ. दिलीप देवकर आणि प्रांजली मेश्राम
७. आल लागवड तंत्र – आम्रपाली गुंजकर आणि सुमित सुर्यवंशी
८. आधुनिक तंत्रज्ञानाने दोडका लागवड – डॉ. वैशाली बोरकर आणि श्री. लोपचंद डोंगरवार.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.