मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
करटोली लागवड तंत्रज्ञान – श्री. अशोक भोईर, श्री. अनिलकुमार सिंग आणि डॉ. विलास जाधव
उन्हाळ्यात जनावरांची घ्यावयाची काळजी – प्रा. के. एल. जगताप, डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. दिप्ती पाटगावकर
फळे भाजीपाल्यांची काढणी, वर्गवारी व पॅकिंग – प्रा. बद्रिनाथ खरात, श्री. अक्षय ढेंगळे आणि प्रा. संजय शेरे
ड्रॅगनफ्रूट रोग प्रतिबंधात्मक व्यवस्थापन – कौस्तुभ देशमुख
भेंडी पिकावरील महत्वाची कीड व व्यवस्थापन – डॉ. अर्चना बोरकर आणि संदीप राठोड
पेरीव भात पूर्व विदर्भातील भात शेतीस एक पर्याय – श्री. लोपचंद डोंगरवार आणि डॉ. वैशाली बोरकर
पीक सुधारणेसाठी नाविन्यपूर्ण जैवतंत्रज्ञान पद्धती व दृष्टीकोन – बाळकृष्ण घोडके, मोनिका आंधळे आणि शुभम काकड
अमरवेल परजीवी तणाची ओळख व व्यवस्थापन – एस. ए. काकड, डॉ. एस. बी. ब्राम्हणकर आणि डॉ. एस. टि. इंगळे
अशी करा उन्हाळ्यात फळबागांची काळजी – शाश्वत महल्ले, आदित्य इंगोले आणि नम्रता खैरकार
१० उन्हाळी भुईमुगातील एकात्मिक किड व रोग व्यवस्थापन – श्री. सुमेध मनवर, श्री. अक्षय ढेंगळे आणि श्री. पंकज खाडे
११ माशांच्या पोषणामध्ये लिपिडची महत्वपूर्ण भूमिका – प्रथमेश आडे आणि प्रतीक्षा निंबार्ते
१२ विदेशी माशांचा भारतातील मूळ माशांवर होणारा परिणाम – रिंकेश वंजारी आणि आशिष उरकुडे
१३ मत्स्य व्यवसायात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान आधारित साधनांची अलीकडील प्रगती – आशिष उरकुडे आणि रिंकेश वंजारी.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.