०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. बहुगुणी आवळा लागवड तंत्रज्ञान – प्रा. अर्चना महाजन, डॉ. नेहा काळे आणि प्रा. विद्या पवार
२. कोंबड्या पालनात करावयाचे व्यवस्थापन – डॉ. धनंजय सातपुते आणि प्रा. उमेश चादर
३. मृदा सर्वेक्षण पद्धती व वर्गीकरण – प्रा. अजय शेळके, प्रा. अजय सोळंकी, प्रा तेजश्री शिरोळकर आणि प्रा. रेश्मा पोंदकुले
४. कपाशीत करा एकात्मिक किड व्यवस्थापन – प्रा. वैभव गिरी
५. किटकनाशक हाताळताना अशी घ्या काळजी – प्रा. वैभव गिरी
६. कालवडींचे संगोपन व व्यवस्थापन – प्रा. निखिल सोनोने आणि प्रा. वर्षा भोपळे
७. व्हर्टिकल फार्मिंग : बदलत्या वातावरणातील एक शाश्वत भविष्य – पल्लवी चिंचवडे आणि डॉ. प्रल्हाद जायभाये
८. उसावरील खोडकिडीची ओळख आणि व्यवस्थापन – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
९. तुतीवरील रोग नियंत्रण – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
१०. बुरशीमुळे शेळ्यांना होणारे आजार – प्रा. किशोर जगताप, डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड आणि डॉ. अजय किनखेडकर
११. लिंबूवर्गीय फळपिकातील फळगळीचे व्यवस्थापन – डॉ. ए. आर. थोरात, डॉ. सोपान साळुंके आणि विष्णु जायभाय

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.