०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. मक्यावरील लष्करी अळीचे नियंत्रण – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
२. करडईवरील माव्याचे नियंत्रण – डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड, डॉ. हनुमान गरुड आणि प्रा. किशोर जगताप
३. मृदा संधारण काळाची गरज – प्रा. भोंडवे ए. ए. आणि प्रा. दहीफळे आर. बी.
४. कोरडवाहू रब्बी पिकांचे व्यवस्थापन – प्रा. एस. आर. पुरी, डॉ. एस. के. फाजगे आणि डॉ. एस. बी. सातपुते
५. दुर्लक्षित पिक लसूण – प्रा. वैभव गिरी
६. पाणलोट क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी पाणी संधारण उपाययोजना – प्रा. अजय डी. शेळके, प्रा. अजय एस. सोळंकी आणि ओमकार के. उरसाल
७. बियाण्यांची सुप्तावस्था खंडित करून उगवणक्षमता वाढवण्याच्या पद्धती – प्रा. सुनील आडे आणि डॉ. सागर जाधव
८. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – प्रा. श्रीराम सुराणा आणि कु. स्मिता गंभीरे
९. ई-पीक पाहणी – प्रा. श्रीराम सुराणा आणि कु. स्मिता गंभीरे
१०. गंधक एक आवश्यक अन्नद्रव्य – प्रा. एस. आर. पुरी, डॉ. एस. के. फाजगे आणि प्रा. एस. डी. शिंदे
११. बोनसाय – एक जपानी कला – डॉ. सुषमा लोखंडे, प्रा. राजाराम राठोड आणि डॉ. प्रदीपकुमार उलेमाले

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.