०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. असे करा गुलाबी बोंडअळीचे एकात्मिक व्यवस्थापन – प्रा. वैभव प्रकाश गिरी
२. अंजीर फळाचे मानवी आहारातील महत्त्व – एखंडे योगेश सुदाम आणि रायकर शशांक सुरेश
३. धान्य साठवणुकीतील किडींची ओळख आणि घरगुती नियंत्रण – प्रा. वैभव प्रकाश गिरी
४. सेंद्रिय कर्बाचे कार्य व महत्त्व – संग्रामसिंग बैनाडे आणि नेहा नवनागे
५. हिरवळीचे खते, फायदे व तयार करण्याच्या पद्धती – शुभम देशमुख, ललित पाटील आणि सचिन गोटे
६. दैनंदिन पोषण आहारासाठी बाजरी एक महत्त्वाचा घटक – डॉ. तुकेश सुरपाम, डॉ. अजय किनखेडकर आणि डॉ. हनुमान गरूड
७. विविध पिकांतील लाल कोळी किडीचा प्रादुर्भाव आणि नियंत्रण – प्रा. सुदाम नामदेव वर्पे आणि प्रा. निलेश साहेबराव दळे
८. जनावरास मुरघास खाद्य – चारा टंचाई वर मात करा – प्रा. के. एल. जगताप आणि डॉ. अजय किनखेडकर
९. शेडनेट मधील भाजीपाला लागवड तंत्रज्ञान – प्रा. विनोद पवार, डॉ. कैलास पालेपाड आणि प्रा. सुनील चव्हाण
१०. कसे करावे माती सौरकरण ? – शेख शाहरूख अमीर आणि केदार प्रेमकुमार भानुदास
११. काकडी लागवड तंत्रज्ञान – वैशाली राठोड, डॉ. वेंकट टोपरोपे, विनोद पवार आणि अंजली तळपे
१२. उन्हाळ्यात म्हशी व शेळ्यांचे व्यवस्थापनात घ्यावयाची काळजी – डॉ. धनंजय सातपुते आणि डॉ. संदीप मोरे
१३. फळे, फळभाज्या आणि भाजीपाला प्रक्रियायुक्त पदार्थ उद्योगाची गरज… – डॉ. संदीप मोरे आणि डॉ. धनंजय सातपुते
१४. भुईमूग लागवड तंत्रज्ञान – डॉ. स्वाती मुंढे, डॉ. प्रमोद सिनगारे आणि श्री. सुमित सुर्यवंशी
१५. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना – धनश्री निगडे

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.