०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका
१. सेंद्रिय शेती – एक दृष्टीक्षेप – अंगद देवकर
२. सेंद्रिय शेतीचे विविध पैलू – विनोद पवार
३. जगातील आणि भारतातील सेंद्रिय शेतीची वाटचाल – सागर पाटील आणि डॉ. जगदीश वाडकर
४. सेंद्रिय शेतीत पिक लागवडीची सूत्रे – प्रा. के. के. ठाकरे, प्रा. एस. बी. ढाकणे आणि प्रा. ए. डी. देशमाने
५. सेंद्रिय शेती आणि भारत – गायत्री वाबळे
६. सेंद्रिय शेतीची संकल्पना आणि वाटचाल – डॉ. राणी जाधव
७. सेंद्रिय शेतीची व्याप्ती – प्रा. अजय एस. सोळंकी आणि प्रा. अजय डी. शेळके
८. विषमुक्त शेतीचे फायदे – आकांक्षा हूमणे
९. आधुनिक तंत्रज्ञानाचे कृषी क्षेत्रातील योगदान – शैलेंद्र कटके
१०. कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षम वापर – पल्लवी चिंचवडे
११. कृषीक्षेत्र आणि माहिती तंत्रज्ञान – डॉ. नेहा दि. काळे
१२. माहिती – तंत्रज्ञान आणि कृषी – प्रतीक रामटेके
१३. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचे योगदान – प्रियांका हरिभाऊ चोरे
१४. माहिती तंत्रज्ञानाचे कृषी क्षेत्रातील विविध पैलू – अरविंद संजय तोत्रे
१५. कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख – डॉ. विनोद पुं. वावधने
१६. मोबाईल व माहिती तंत्रज्ञानाचे कृषी क्षेत्रात महत्त्व – प्रा. अजय डी. शेळके, प्रा. अजय एस. सोळंकी आणि प्रा. तेजश्री ए. शिरोळकर
१७. शेतीतील माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान – प्रा. श्वेता मयेकर आणि कु. स्वप्नाली आहेर

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.